Veelgestelde Vragen

Men heeft het over een coöperatie zonder handelsactiviteit, maar ook over een mogelijk rendement van 6% voor de beleggers: is dat niet tegenstrijdig?

Het verwerven van aandelen vormt een manier om ons project te steunen: hoe meer startkapitaal we hebben, hoe meer middelen we kunnen aanwenden om de software te ontwikkelen. Er is geen maximumbedrag. De partner kan het belegde geld bijvoorbeeld bij zijn pensioen recupereren, volgens de bepalingen in de statuten en in de wet op de cvba’s. Elk jaar wordt bij de balans de prijs van het aandeel bepaald. Een aandeel dat momenteel € 1000 waard is, kan bijvoorbeeld maar € 600 meer waard zijn de twee eerste jaren en na 10 jaar € 5000, afhankelijk van de financiële gezondheid van de cvba.

De nota in verband met het mogelijke dividend van 6% is vrij eenvoudig. Een coöperatieve vennootschap heeft niet tot doel aan de aandeelhouders een royale return te geven, zoals dat het geval is in een vrijemarkteconomie. De winst die de coöperatie kan maken, wordt bij voorkeur opnieuw geïnvesteerd in de ontwikkelingsprojecten.

Als de cvba winst maakt, wat we na drie jaar toch wel hopen, kan de av beslissen om een dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Dit dividend mag echter nooit meer bedragen dan 6% netto (wet op de cvba’s).

Zal er een efficiënte en reactieve helpdesk zijn voor onze aanpassingen?

We streven ernaar om u een zeer doeltreffende en reactieve ondersteuning aan te bieden. Deze dienst zal uit vijf personen bestaan onder toezicht van Dr. Dujardin.

U kan de helpdesk bereiken per telefoon, per mail of via de chat tijdens ruime openingsuren.

Recuperatie van gegevens

We garanderen u dat u uw gegevens volledig zal kunnen recupereren.

Aangezien Medispring momenteel nog ontwikkeld wordt, maken we al meteen alle velden aan die nodig zijn om uw oude gegevens te recupereren. Dat is uiteraard niet het geval voor bestaande software waarvoor bepaalde velden gewoonweg niet bestaan (bv.: indelingen, overzicht van de contactpersonen, ...).

 • Het programma zal in gebruik worden genomen op 15/11.
 • In minder dan 24 uur tijd zal het geautomatiseerd zijn.
 • Voor deze fase wordt u stap voor stap bijgestaan.
 • Ook als uw gegevens op de Épicure-server staan, blijft u er de houder van. Er wordt gemakshalve regelmatig gesynchroniseerd en daardoor beschikt u altijd over een lokale kopie van de database op uw pc. De gebruikers van Généraliste kunnen in december 2018 overschakelen. De gebruikers van HealthOne en CareConnect kunnen tijdens de 2e helft van 2019 overschakelen.

Gebruiksvriendelijke, intuïtieve en moduleerbare software

Medispring wordt ontwikkeld met de allernieuwste technieken. Onze webdesigner zal van Medispring een aangenaam en eigentijds instrument maken.

Medispring is intuïtief: u zal altijd, net als bij uw oude software, uw weg vinden. De gegevens worden intuïtief van links naar rechts gelezen: het volledige dossier van de patiënt links, de gegevensfiche van de patiënt, daarna de tijdlijn met de raadplegingen, labo’s en verslagen van confraters, en tot slot helemaal rechts het detail van elk gekozen element.

Voor de specialisten is Medispring moduleerbaar: de SOAP-encoderingsschermen zijn aangepast aan hun beroep en kunnen ingesteld worden.

Zal de software op meerdere platformen gebruikt kunnen worden (Windows, Mac, Linux)?

JA: het betreft een webprogramma, dus het kan rechtstreeks via de internetbrowser (Google Chrome, Firefox, ...) gebruikt worden. Daardoor zal u Medispring ook kunnen gebruiken op de iPad, tablet, Androïd-smartphone of iPhone.

Medispring op verticaal scherm

Vanaf november 2018 zal Medispring zich automatisch aan de breedte van elk scherm aanpassen. Vanaf midden 2019 zullen er specifieke weergaven worden aangeboden naargelang van specifieke configuraties zoals verticale schermen (de tijdlijn zal horizontaal en niet verticaal weergegeven worden om in de breedte plaats te besparen, waardoor u de gegevens beter kan lezen).

Wat zal er al operationeel zijn in V1 van midden november 2018?

In november zal de software volledig functioneel zijn en beantwoorden aan de RIZIV-criteria. Op dat moment zal u echter nog geen statistieken, een volledige module voor zorgtrajecten (enkel een nota) en parametreerbare syntheses hebben.

Agenda in Medispring

Vanaf november 2018 zal u gebruik kunnen maken van de agenda. Hij zal door meerdere gebruikers gebruikt kunnen worden en u komt meteen in het patiëntendossier terecht. In 2019 wordt er een volledigere agenda geprogrammeerd waardoor het mogelijk is voor de patiënt om online een afspraak te maken.

Recht op toegang tot gegevens

Elke gebruiker zal zijn eigen rechten hebben voor toegang tot de patiëntendossiers. Deze toegangsrechten zullen bepaald worden door de verantwoordelijke arts. Zo kan de secretaresse bijvoorbeeld, naargelang van wat de arts wil, de administratieve fiche van de patiënt raadplegen, afspraken maken, administratieve verrichtingen (facturatie) doen of nog meer.

Dat geldt ook voor de paramedici die een deel van het dossier kunnen zien (röntgenfoto’s, adviezen van orthopedisten, ...).

Mogelijkheid om in een groep van 10 artsen te werken

Medispring is zo ontwikkeld dat het programma gebruikt kan worden door grote groepen artsen en paramedici. Daardoor is het ook geschikt voor meerdere disciplines.

Aangezien de encodering gecentraliseerd is in één enkele database per groep, wordt alles in realtime geëncodeerd en gelezen. Ook wordt er in realtime gesynchroniseerd zodat u de software ook offline kunt gebruiken.

Functioneert Medispring zonder internet?

Via het internet wordt er in de centrale database geëncodeerd. Er wordt in realtime gesynchroniseerd.

Bij een internetonderbreking of stroomstoring (wanneer u een laptop gebruikt) kan de arts zonder problemen verder blijven werken. Zodra er weer verbinding met het internet is, wordt er opnieuw gesynchroniseerd en kan de arts online werken.

Prijs voor gepensioneerde artsen

Vanaf 65 jaar en voor zover de arts geen RIZIV-premie meer krijgt (omdat hij niet voldoende actief meer is), stelt Medispring een korting van 30% voor, m.a.w. een jaarlijks onderhoud van € 820.

Automatische eHealth-diensten?

Bij het openen van het patiëntendossier wordt automatisch de verzekerbaarheid gecontroleerd, en dus of een verhoogde tegemoetkoming al dan niet van toepassing is. Automatisch wordt het gmd en de therapeutische relatie gecontroleerd.

Bij het voorschrijven van een chronisch geneesmiddel met een aanvraag van een Bf-attest wordt er een berekening uitgevoerd en geeft Medispring de resterende tijd weer in de machtiging in hoofdstuk IV van dit geneesmiddel. U krijgt een herinnering als het attest vervallen is. Ander voorbeeld: de datum van de laatste verzending van het SUMEHR wordt weergegeven.

Hulpmiddelen

De hulpmiddelen worden online contextueel voorgesteld. We maken verschillende filmpjes om u te helpen de complexere modules onder de knie te krijgen.

Paramedici

Medispring zal toegankelijk zijn voor alle paramedici, zowel voor diegenen die specifieke encoderingsschermen gebruiken (fysiotherapeuten, verpleegkundigen) als voor diegenen die nota’s in het dossier kunnen maken (psychologen, maatschappelijk werkers, ...).

De facturatie Mycarenet voor paramedici zal in 2019 aangeboden worden. Er zal een koppeling gemaakt moeten worden met de overeenstemmende professionele software.

Wijkgezondheidscentrum met een vast bedrag en tarieven

Vanaf januari 2019 zal Medispring aangepast zijn aan wijkgezondheidscentra met een vast bedrag. Het programma zal een facturatiemodule met een volledig vast bedrag omvatten. Ook een multidisciplinaire agenda zal voorzien zijn.

Registratie van de software

Vanaf november zal Medispring voldoen aan alle huidige RIZIV-criteria. In 2019 zal Medispring onderworpen worden aan de test voor de registratie in lijn met de RIZIV criteria (de criteria voor 2019 zullen dan bekend zijn). We hebben tot midden 2019 om aan deze nieuwe criteria te voldoen.

RIZIV-premie voor de huisartsen

U zal via uw oude software uw RIZIV-premie voor 2018 ontvangen. In 2019 ontvangt u uw premie via Medispring, want de software zal op dat moment gelabeld zijn. De premie wordt dus gewoon verder betaald.

Software voor medische wachtposten

Eind 2018 zal een nieuwe software voor medische wachtposten het licht zien. Deze software zal gebaseerd zijn op Medispring en zal gebruik maken van dezelfde database. De verantwoordelijken van de medische wachtposten zullen meer informatie krijgen.

Vanaf wanneer kan ik overschakelen op Medispring?

Vanaf oktober 2018 zullen de eerste artsen die hun assistentschap beëindigen en hun praktijk starten Medispring kunnen gebruiken, want er is geen database om te recupereren. Zij zullen ons helpen om het programma te finetunen.

Artsen voor wie een database overgezet dient te worden, zullen het programma vanaf 15 november kunnen gebruiken.

VIP-migratie

Als u zich inschrijft voor de VIP-installatie, kan een van onze informatici bij u langskomen om alles te installeren, uw gegevens te recupereren en u 2 uur opleiding te geven. Nadat u het systeem een paar dagen of weken hebt gebruikt, zullen we u opbellen op een moment waarop het voor u het beste past. U hebt dan 2 maal 2 uur de tijd voor vragen waarop wij u een antwoord geven.
Deze VIP-installatie kost € 650 btw inbegrepen en is uiteraard aftrekbaar.

Wettelijke opvolging van Medispring en naleven van de toekomstige verplichtingen inzake e-gezondheid

De heer Antoine Pairet, onze CTO (Chief Technology Officer), zetelt al in de commissies van het RIZIV en weet alles over e-gezondheid en erkend softwarepakket.
Hij zal onze wettelijke vertegenwoordiger zijn, deelnemen aan alle vergaderingen en ervoor zorgen dat Medispring alle gevraagde verplichtingen implementeert.

Medispring zal contact opnemen met meerdere laboratoria om hen te vragen hun programma voor het voorschrijven van laboratoriumaanvragen te integreren in Medispring. Op die manier kan een aanvraag voor biologie rechtstreeks naar de server van elk laboratorium verstuurd worden.

Versturen van post via Medispring

Het versturen van post naar een confrater zal volledig transparant gebeuren via de eHealthBox. Bij het voorbereiden van de post weet u meteen of de arts zijn eHealthBox heeft geactiveerd. U kan dan uw post met 2 muisklikken versturen. U hoeft daarvoor Hector, Medimail of andere programma’s niet te gebruiken.

In oktober heb ik een assistent: hoe gaat dat in zijn werk?

Het antwoord op deze vraag is tweeledig:

 1. Als het gaat over een VERANDERING van assistent: vraag dan gratis licentienummers aan via uw huidige software. In januari 2018 hebt u inderdaad voor 1 volledig jaar voor de assistent betaald.
 2. Als het de 1e keer is dat u een assistent heeft: u moet uw aanvraag via uw software indienen en 3 maanden licentie betalen.

De prijzen van Medispring: in al onze prijzen is de btw inbegrepen

Elke gebruiker van Medispring moet coöperator zijn (zie volgende vraag over de aandelen).

Op het moment waarop u met pensioen gaat, kan u het bedrag van uw aandelen recupereren!

Aangezien Medispring een programma DOOR en VOOR artsen is, is het in geen geval de bedoeling dat de coöperatieve vennootschap winst maakt. Elke euro die in de vennootschap wordt belegd, wordt gebruikt voor de ondersteuning en voor de aanpassing door ons informaticateam van het programma volgens uw wensen.

Uw aanvragen worden door een groep van een tiental artsen geanalyseerd en zullen heel snel worden voorgesteld aan de informatici. De prijs voor het onderhoud dekt alle kosten; u hoeft dus niets meer extra te betalen.

 • Huisarts en specialist:
  • Eenmalige aankoop van de software: € 363
  • Jaarlijks onderhoud € 1210
 • Arts van ouder dan 65 jaar die niet meer heel erg actief is:
  • Eenmalige aankoop van de software: € 181,5
  • Jaarlijks onderhoud € 820
 • Arts-assistent:
  • Eenmalige aankoop van de software door de stagemeester voor zijn huidige en toekomstige assistent: € 181,5
  • Jaarlijks onderhoud: € 820
 • Jonge huisarts of specialist (de eerste 2 jaar van de installatie):
  • Eenmalige aankoop van de software: € 181,5
  • Jaarlijks onderhoud € 820
 • Secretaresse en administratief personeel = gratis
 • Installatie = gratis
 • Recuperatie van gegevens = gratis
 • Ondersteuning, gebruikersgroepen = gratis
 • Back-up en huur van de cloud in de prijs inbegrepen

De aandelen

De U-aandelen (User) werden vastgesteld op een minimumprijs van € 250 zodat ook jonge artsen coöperator kunnen worden. Zij kunnen dan de software tegen een redelijke prijs aanschaffen en een stem hebben op de Algemene Vergadering.

De C-aandelen (Citizen) hebben een waarde van € 1000 - de coöperatoren kunnen er maximaal 5 verwerven.

De U- en C-aandelen zijn mogelijk in de hoedanigheid van natuurlijke of rechtspersoon (vennootschap). Ze geven recht op een stem op de av en de software kan tegen een coöperatorprijs worden aangekocht (€ 300 btw niet inbegrepen).

 • Als natuurlijke persoon: bij een dividend (max. 6%) bent u vrijgesteld van belastingen (tot € 190 voor dividenden van coöperatieve vennootschappen als natuurlijke persoon).
 • Als rechtspersoon (vennootschap) is er geen vrijstelling op de dividenden.

De QI-aandelen (Qualified Investor) betreffen de coöperatoren die een band met de medische wereld hebben en die een bedrag van meer dan € 5000 willen investeren. Neem contact op met Medispring voor het invulformulier.